ความเป็นผู้นำมีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพอย่างไร โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติ

ความเป็นผู้นำมีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพอย่างไร โดยเฉพาะในภาวะวิกฤติ

การระบาดใหญ่ของ COVID-19นำเสนอสถานการณ์ที่ซับซ้อน ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมากในภาคส่วนการดูแลสุขภาพต้องทำงานร่วมกันอย่างดี เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หลายคนกำลังประสบกับความเครียดในระดับสูงและเสียสละส่วนตัวอย่างมากเพื่อดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาเป็นผู้นำผู้รับใช้โดยไม่สนใจผลประโยชน์ของตนเอง บางคนถึงกับเลือกที่จะไม่อยู่บ้าน เพื่อช่วยครอบครัวของพวกเขาจากการสัมผัสกับไวรัส คนอื่นๆ อาจอาศัยอยู่

ในสถานที่ทำงานของตนเพื่อเห็นแก่คนที่ต้องการความช่วยเหลือ

เงื่อนไขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถเรียกร้องในช่วงเวลาที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น ระบบสาธารณสุขในแอฟริกาใต้เผชิญกับความท้าทายและข้อจำกัดมากมาย เราเห็นหลักฐานเหล่านี้ในการศึกษา ปี 2018 ของโรงพยาบาลสี่แห่งในจังหวัดควาซูลู-นาทาล ความท้าทายรวมถึงความแออัดยัดเยียด อัตราการเข้าพักเตียงสูง ทรัพยากรทางการเงินจำกัด ข้อจำกัดด้านงบประมาณ และการขาดแคลนพนักงานขั้นวิกฤต โครงสร้างพื้นฐานเก่า และขาดแคลนสิ่งของจำเป็น เช่น ยา ผ้าพันแผล ยา และผ้าลินิน อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ล้าสมัยหรือทำงานผิดปกติ

รับข่าวสารที่เป็นอิสระ เป็นอิสระ และอิงตามหลักฐาน

การศึกษาตรวจสอบผลกระทบของความเป็นผู้นำในการให้บริการด้านสุขภาพภายใต้เงื่อนไขที่ยากลำบากเหล่านี้ เราเชื่อว่าความเป็นผู้นำคือกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการรักษาพยาบาลของประชาชน – และเพื่อรับมือกับวิกฤต COVID-19

ความเป็นผู้นำในภาคการดูแลสุขภาพของแอฟริกาใต้ควรมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของพนักงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มีความหมายระหว่างพนักงาน ผู้นำในภาคส่วนจำเป็นต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจ พวกเขาควรช่วยให้พนักงานรับทราบและจัดการกับการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น

ความท้าทายจากแนวหน้า มีเรื่องราว มากมายเกี่ยวกับความกังวลและ ความกลัวของพยาบาลเกี่ยวกับโรคระบาด และบางคนรู้สึกราวกับว่าไม่มีใครได้ยิน เสียงของพวก เขา มีความไม่แน่นอนและความวิตกกังวล มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเจ้าหน้าที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับเส้นทางแห่งการทำลายล้างที่อาจสัมผัสได้เมื่อไวรัสถึงจุดสูงสุดในแอฟริกาใต้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางคนพูดถึงการถูกตีตราที่พวกเขากำลังประสบ อยู่ ความกังวลของพวกเขา 

เกี่ยวกับสถานที่ทำงานของพวกเขาได้รับการทำความสะอาดอย่าง

เหมาะสมหรือไม่ มี การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพียงพอหรือไม่และความเสี่ยงที่พวกเขาเผชิญในแต่ละวัน

พยาบาลได้เน้นย้ำว่าพวกเขาอาจต้องทำงานหลายชั่วโมงนานขึ้น หากเพื่อนร่วมงานของพวกเขาล้มป่วย หรือหากจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมาก พวกเขาต้องแบกรับภาระเพิ่มเติมจากการได้เห็นความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 โดยตรง และในหลายๆ กรณี การสูญเสียชีวิต ที่เป็นผล ตามมา บุคลากรทางการแพทย์ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ครอบครัวของพวกเขาต้องเผชิญ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่พวกเขาเป็นแนวหน้าในการรับมือกับโควิด-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพจะต้องพิจารณาถึง “ทักษะที่อ่อนนุ่ม” ของพวกเขา ทักษะด้านบุคลากรจะมีความสำคัญอย่างยิ่งและจะต้องการความเป็นผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์อย่างแท้จริง

สิ่งที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ

การศึกษาของเราในโรงพยาบาลสี่แห่งในแอฟริกาใต้แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นำที่อ่อนแอมีส่วนทำให้การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแย่ลง เราถามผู้จัดการและพนักงานระดับล่างเกี่ยวกับภาวะผู้นำในโรงพยาบาลของพวกเขา พนักงานเหล่านี้มาจากสาขาอาชีพต่างๆ เช่น การแพทย์ การพยาบาล การเงิน ระบบ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ร้านขายยา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และรังสีวิทยา

แนวทางการตัดสินใจและความเป็นผู้นำของผู้นำด้านการดูแลสุขภาพถือว่ามีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายด้านการดูแลสุขภาพในโรงพยาบาลศูนย์

ผลการศึกษาพบว่าการฝึกอบรม การฝึกสอน และการเสริมศักยภาพพนักงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างศักยภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลศูนย์

ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เห็นว่าผู้จัดการเป็นผู้นำที่ดีเมื่อพวกเขาสื่อสารความสำเร็จและความสำเร็จในการให้บริการแก่พนักงานทุกคน พวกเขากล่าวว่ารูปแบบความเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตยหรือแบบมีส่วนร่วมมีความสำคัญในสภาพแวดล้อมการดูแลสุขภาพที่ไม่หยุดนิ่งและไม่แน่นอน เนื่องจากผู้นำดังกล่าวสนับสนุนการทำงานร่วมกันและการปรึกษาหารือและมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหา

เราพบว่าการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของสาธารณชนนั้นต้องการนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สิ่งสำคัญสำหรับผู้นำในการกำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบประสิทธิภาพ และดำเนินการแก้ไข

การเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อ COVID-19 และการรับผู้ป่วยที่ตามมาทำให้เจ้าหน้าที่มืออาชีพและเจ้าหน้าที่สนับสนุนในสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศล้นหลาม แพทย์และพยาบาลเกินกำลัง

เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้นำในสถานบริการสาธารณสุขเหล่านี้ต้องจัดเตรียมโครงสร้างการสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับพนักงานแนวหน้า นี่คือกุญแจสำคัญในการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ

การขาดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอ เช่น เครื่องช่วยหายใจ และการขาดแคลนบุคลากรมืออาชีพที่มีทักษะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีความเสี่ยงสูงในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทุกคนจะต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อพนักงานแนวหน้าเมื่อมีการร้องขออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล พนักงานเพิ่มเติม หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อรับมือกับการไหลบ่าเข้ามาอย่างรวดเร็วของผู้ป่วย

การแพร่ระบาดทำให้เกิดความไม่แน่นอนในระดับสูงพร้อมกับภาระความเครียดที่เพิ่มขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ทางคลินิก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพจะต้องสามารถทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่

ความเป็นผู้นำที่ตอบสนอง

สิ่งสำคัญคือผู้นำด้านการดูแลสุขภาพต้องแน่ใจว่าวัฒนธรรมองค์กรตอบสนอง เชิงรุก และมุ่งเน้นที่การตอบสนองความต้องการของพนักงาน

จำเป็นต้องมีวิธีการเป็นผู้นำแบบบูรณาการโดยยอมรับความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และวัฒนธรรมของประชากร

ผู้นำยังต้องระวังอารมณ์ของตนเองและความเครียดที่อาจประสบอยู่

วิกฤตนี้เรียกร้องให้ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพเข้าถึงได้ ให้การสนับสนุนและเชิงรุก และเต็มใจที่จะรับฟังและกระตุ้นผู้ติดตาม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของพนักงาน เราได้รับการเตือนว่าความเป็นผู้นำนั้นเกี่ยวกับผู้ตามและผู้นำที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ร่วมกัน

credit: webonauta.com
hermeselling.com
webam10.com
WhenPigsFlyBlog.com
aikidozaragoza.com
FrodoWeb.com
nflchampionshipblog.com
sysadminblogs.com
iqbeatsblog.com
buyorsellhillcountry.com